اندیشکده طنین انتظار

منتظران مصلح خود باید صالح باشند

درباره ما

اندیشکده طنین انتظار

گام دوم انقلاب،
طنین انتظار مردم
توسعه تمدن ایرانی اسلامی
ظهور نیاز به زمینه سازی دارد و گام دوم انقلاب نزدیک ترین راه است
با ما همراه باشید. و مارا در صفحات اجتماعی زیر دنبال کنید

تلگرام                 گپ                  ایتا